Reklamační řád

Právo na reklamaci

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.


Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě, vyplní formulář Reklamace Ponožky od babičky, kde uvede všechny potřebné informace. Tento formulář pak odešle na e-mailovou adresu: ponozky@elpida.cz. Do týdne budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu. Zákazník pak zašle reklamované zboží, a formulář "Reklamace Ponožky od babičky" do sídla společnosti Elpida, o.p.s., Na bělidle 252/34, 150 00, Praha 5. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu. V případě oprávněné i neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).


Vyřízení reklamace

Dodavatel  posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží či mu bude zasláno prostřednictvím sjednaných dopravců. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.